Finalist prijsGroenGelinkt, het zoek- en informatiesysteem voor natuur- en milieueducatie (NME), ontving op 9 oktober jl. de Finalist Inspiratie Trofee 2012 uit handen van Okke van ’t Verlaat, operationeel directeur van Finalist. GroenGelinkt is daarmee een geslaagd voorbeeld van de integratierevolutie. Het resultaat: een betere toegang tot al het NME-aanbod en meer samenwerking tussen NME-organisaties onderling en met eindgebruikers zoals docenten en medewerkers kinderopvang.

Hans Lodders,programmamanager is erg blij met de prijs: “Met GroenGelinkt brengen we nog meer kinderen en jongeren in contact met natuur en duurzaamheid. Deze trofee zien we als een mooi compliment voor onze aanpak waarin samenwerken, vraaggericht ontwikkelen en slim gebruik maken van bestaande bronnen centraal staat.”

Finalist Inspiratie Award

Finalist, de ICT-ontwikkelaar van GroenGelinkt, reikt jaarlijks de Inspiratietrofee uit aan een van haar klanten. In 2012 staat de prijs in het teken van de Integratierevolutie. De GroenGelinkt-organisatie werd geroemd om haar Agile projectaanpak waarin in korte tijd met eindgebruikers en NME-organisaties ICT-functionaliteiten worden ontwikkeld, die aansluiten bij hun behoefte. Finalist zegt in haar motivatie om de prijs aan GroenGelinkt toe te kennen: "GroenGelinkt is een baanbrekend programma in een sector waarin veel informatie versnipperd beschikbaar is en daarmee een toonbeeld voor de integratierevolutie."

Integratierevolutie

Twintig jaar geleden vond de informatierevolutie plaats; ICT-systemen groeiden als paddenstoelen uit de grond. Tien jaar later volgde de communicatierevolutie; iedereen communiceerde steeds meer via talrijke kanalen. Dit is ook te zien in het grote aanbod van natuur- en milieueducatie. Nu staan we aan de vooravond van de integratierevolutie. De centrale vraag daarbij is: hoe integreren we communicatie- en informatiestromen om slagvaardiger samen te werken?

Meerdere informatiebronnen, verschillende kanalen

GroenGelinkt zorgt voor een betere toegang tot al het NME-aanbod door bestaande gegevensbestanden met elkaar te verbinden zoals websites van NME-organisaties, databases van kennisnet en de digitale NMEGids (EDSO). GroenGelinkt zorgt dus niet alleen voor overzicht, maar verbindt ook het aanbod van verschillende organisaties. Door het aanbod onder te verdelen in thema's, wordt het makkelijker voor de eindgebruikers (docenten, leerkrachten, leerlingen, ouders, naschoolse opvang, enzovoort) om een keuze te maken en eventueel meerdere producten af te nemen bij verschillende organisaties. Het zoeksysteem zorgt er op termijn ook voor dat NME gemakkelijker in te passen is in lesmethodes. Zoekvensters van GroenGelinkt worden ingebouwd in bestaande websites van NME-organisaties, uitgevers, scholen, gemeenten, BSO’s etc. met behoud van eigen identiteit en huisstijl.

Over Finalist

Finalist ontwikkelt software om open IT-oplossingen te realiseren. Middels projecten, beheer en consultancy realiseren we geavanceerde websites, web applicaties en integratie oplossingen voor organisaties in zorg, onderwijs, overheid, non-profit en media. Hiertoe hebben we ons toegelegd op vier specialismen: Enterprise Content Management, Data Visualisatie, Applicatie-integratie en Ontwikkeling en Social Business. Zo stellen wij opdrachtgevers in staat intenser samen te werken met hun belangengroepen. Verdeeld over vijf vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Maarssen, Maastricht en Rotterdam ontwikkelen 85 collega’s in de programmeertalen Java, Ruby en PHP.