foto Trenddag 140IVN en GroenGelinkt kijken zeer tevreden terug op de Trenddag Samenwerken en Ondernemen op 18 oktober. Maar liefst 130 professionals in natuur- en duurzaamheidseducatie reisden af naar Helicon in ’s-Hertogenbosch.
 
Gastheer Stan Vloet, directeur van Helicon gaf de aftrap door in te gaan op het belang van samenwerking. In plaats van concurreren met andere groene onderwijsinstellingen om studenten te trekken, vindt er nu samenwerking plaats om gezamenlijk de groene opleidingen op de kaart te zetten bij jongeren. Daar profiteren alle opleidingen van.

Crisis noodzaak tot samenwerken

Dagvoorzitter Ellen ter Gast interviewde Jelle de Jong, directeur IVN en Hans Lodders, programmamanager GroenGelinkt over de ontwikkelingen in de NME-sector. Jelle de Jong sprak over de economische en ecologische crisis, maar benadrukte dat elke crisis ook kansen oplevert. Jelle de Jong: “Als de natuur verdroogt, moeten planten dieper wortelen, dat is wat wij als NME-veld ook moeten doen.” Samenwerking tussen IVN, GDO, SME Advies en Veldwerk Nederland in het Platform NME levert een krachtige partner voor de overheid op. We moeten ons fijnmazige lokale NME-veld koesteren, maar dit vasthouden en kansen verzilveren vraagt om meer samenwerking vanuit een gedeelde visie.

Succes GroenGelinkt

Hans Lodders blikte terug op de ontwikkeling van GroenGelinkt, het zoek- en informatiesysteem voor natuur- en milieueducatie. Het succes van GroenGelinkt is te danken aan een succesvolle samenwerking met organisaties en zzp-ers met verschillende expertises, het vertrouwen van de stuurgroep en de positieve houding van NME-centra zoals ANMEC en Amstelveen waarmee de eerste pilots zijn gedaan. GroenGelinkt is een middel om organisaties te verbinden. “Je moet eerst delen voordat je kunt vermenigvuldigen”, aldus Hans Lodders, en GroenGelinkt past daarmee perfect in de trend van meer samenwerken in het NME-veld en met partijen daarbuiten.

GroenGelinkt eindigt halverwege 2013 als project en wordt dan overgedragen aan de samenwerkende partijen om het verder te ontwikkelen en te gebruiken. Vanaf 1 januari 2014 gaan aanbieders abonnementsgeld betalen voor GroenGelinkt afhankelijk van de begroting van de betreffende organisatie. De rest van de kosten wordt gefinancierd door overheid en sponsoren. De grootste uitdagingen worden nu het verder aanvullen van NME-aanbod en het vergroten van het bereik door GroenGelinkt-zoekschermen in te bouwen op meer websites.

Workshops

Na het plenaire interview vonden de workshops plaats. De deelnemers hadden maar liefst keus uit 16 verschillende workshops die raakvlakken hebben met het thema samenwerken en ondernemen. In de workshops kwamen de discussies goed op gang en werden er veel tips uitgewisseld.

Enkele reacties op Twitter:
“@Koopmine: Stof tot nadenken op workshop bedrijfsleven NME trenddag #NMETD12”
“@TuitMark: Vandaag een zeer inspirerende #nmetd12 in Den-Bosch. Met een hilarische workshop 'zakelijk flirten' van oud-profvoetballer van Willem II”
“@NMEPodium: #NMETD12 tips uit workshop VO: begin kleinschalig met 1 docent. Heb een lange adem. Doe maatwerk en geef jongeren ook opdracht voor thuis.”

Een uur per workshop bleek vaak te kort. Heb je vragen of behoefte om verder te discussiëren naar aanleiding van de workshops? Stel je vraag op LinkedIn in de NME groep. De workshopleiders zullen hier een terugkoppeling doen. Specifieke vragen over GroenGelinkt kun je ook op LinkedIn stellen.

De dag werd muzikaal en met veel humor afgesloten door Gerard Korthout. Met indrukken uit de workshops en steekwoorden uit de zaal, maakte hij een wrap-up van de dag en componeerde ter plekke een lied waarbij de zaal in volle borst meezong.

Namens IVN en GroenGelinkt willen we alle workshopleiders en deelnemers bedanken voor hun inbreng op deze inspirerende dag. Samen bouwen we aan een ondernemend NME-netwerk en brengen we jong en oud in contact met natuur en duurzaamheid!