stadtelandBreng leerlingen uit stad en platteland bij elkaar en laat ze elkaars belevingswereld proeven, voelen, ruiken en ervaren. Dat is het idee van het kigo-project Stadteland dat tussen 2010 en 2012 is uitgevoerd. Informatie van dit project vindt u in het  het dossier 'Stadteland'.

In het kigo-project Stadteland werkten diverse partijen samen: groen onderwijs (Groenhorst College), voortgezet onderwijs (VO) in en rond Amersfoort, CNME Landgoed Schothorst uit Amersfoort, IVN, LTO en enkele agrariërs. De initiatiefnemers ontwikkelden leerarrangementen en lieten leerlingen van groene en niet groene scholen samenwerken. Zo ontstaat wederzijds begrip voor elkaars leefwereld en wordt op een leuke manier groene kennis overgebracht.

Het resultaat is dat er negen leerrarrangementen beschikbaar zijn over bijvoorbeeld 'koeien en machines' (Koema), 'leesbaar landschap' of 'melk en melken'. Elk arrangement bestaat uit een ‘omgevingswijzer’, een leidraad voor docenten en leerlingen met een draaiboek en tips om een dergelijk arrangement uit te voeren.

Lees meer in het dossier Stadteland