watereducatie logoDe Watersnoodramp ligt al 60 jaar achter ons, toch is waterbeheer nog even belangrijk als toen. De website watereducatie.nl is een bron van informatie en lesmateriaal over alles wat met waterbeheer te maken heeft en is nu ook gekoppeld aan GroenGelinkt.
 
GroenGelinkt is hét zoek- en informatiesysteem voor natuur- en milieueducatie (NME). GroenGelinkt is een onderdeel van het Programma Natuur- en MilieuEducatie van Agentschap NL met als partners het Ontwikkelcentrum, Kennisnet, de Groene Kennis Coöperatie en het Platform NME.

Watereducatie

In 2009 hebben de partners in het Nationaal Wateroverleg (NWO) afgesproken om jongeren op een aansprekende manier in aanraking brengen met de waterpraktijk. Het doel was enerzijds het om ze duurzaam te leren omgaan met water en om draagvlak te creëren voor watermaatregelen, ook op de lange termijn. Anderzijds willen zij stimuleren dat jonge talenten voor waterberoepen kiezen, zodat de instroom van jonge professionals in de watersector op het benodigde peil komt en blijft. Via de website wordt een grote hoeveelheid lesmateriaal beschikbaar gesteld en die is nu dus ook toegankelijk via GroenGelinkt.

Gratis gastlessen

Dit jaar vindt rond Wereldwaterdag op 22 maart een watergastles-estafette plaats op diverse scholen, van basisschool tot universiteit. Een gastles kan bijvoorbeeld gaan over werkervaringen als werken in de haven of bij een waterschap maar ook inhoudelijk over de waterkringloop, afhankelijkheid van water of de strijd tegen water. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de Topsector Water. De komende jaren ontstaat door vergrijzing een grote uitstroom van professionals uit de watersector, terwijl de instroom terugloopt. Jongeren blijken onvoldoende bekend te zijn met de watersector en haar opleidings- en carrièremogelijkheden. De Topsector Water wil hier verandering in brengen door jongeren zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met alle aspecten van water in Nederland.

Heeft u interesse in een gratis gastles bij u op school? Dan kunt u uw school of opleiding aanmelden via www.watereducatie.nl/gastlessen.