stadteland dossierVraag en aanbod van groene kennis bij elkaar brengen was het doel van Kigo-project Stadteland. Door leerlingen uit groen en niet-groen onderwijs samen te laten werken, ontstaat wederzijds begrip voor elkaars leefwereld en wordt groene kennis overgebracht.
 
In het project Stadteland werkten tussen 2010 en 2012 diverse partijen samen: groen onderwijs (Groenhorst College, CAH en Stoas Vilentum), voortgezet onderwijs (VO) in en rond Amersfoort, en andere partijen (CNME Landgoed Schothorst uit Amersfoort, IVN, LTO en enkele agrariĆ«rs).

Uitwisseling

De initiatiefnemers wilden een uitwisseling tot stand brengen tussen stad en platteland door elkaars belevingswereld te proeven, voelen, ruiken en ervaren door vraag en aanbod van groene kennis bij elkaar te brengen. Dit Kigo-project is uitgevoerd binnen het GKC-progamma Groene Kennis voor Burgers.

Activiteiten

In het eerste jaar dat het project liep, hebben groene hbo-studenten in vijf verschillende arrangementen hun kennis overgebracht op leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs in Eemland. In het tweede jaar zijn in de Gelderse Vallei een aantal nieuwe scholen gestart met drie nieuwe arrangementen. Naast hbo-studenten, droegen ook vmbo- en mbo-leerlingen hun groene kennis over. Het eindresultaat is dat er negen arrangementen beschikbaar zijn op Wikiwijs voor scholen die dit ook willen.