opdracht natuuronderwijs andersNatuuronderwijs Anders, dat is natuuronderwijs waarbij je kinderen meer betrekt bij de natuur. Ze gaan meer zelf doen en nemen natuur mee in de klas. Het onlangs afgesloten gelijknamige kigo-project heeft veel bruikbaar materiaal opgeleverd.
 
In het project ‘Samen aan de slag met natuuronderwijs anders’ werkten HAS Hogeschool, Helicon opleidingen VMBO Groen, Fontys Hogeschool voor kind en educatie en de KPC Groep samen aan ontwikkeling van van natuuronderwijs waarbij kinderen zich meer betrokken voelen bij natuur. Natuurbeleving en ervaringen van kinderen stond centraal. Door dit te te verbinden aan natuureducatie en kerndoelen voor 'oriëntatie op jezelf en de wereld' krijgen kinderen  meer ruimte natuur echt te ervaren.
 
Met dit project - dat is uitgevoerd  in de periode september 2010 - maart 2012 binnen het GKC programma ‘Groene kennis voor burgers' - wilden de initiatiefnemers leerlijnen ontwikkelen, relaties opbouwen tussen terreinbeheerders en basisscholen en tussen groene en niet-groen onderwijs.  Elf Bossche basisscholen stonden centraal in het project. IVN, Staatsbosbeheer, Groene Poort, Gemeente Den Bosch en Signum ondersteunden het project.
 

Uiteraard heeft het project ook verschillende producten opgeleverd. Leerlijnen, lessen over lucht, water, zintuigen of  opdrachtkaarten. In het nieuwe dossier 'Natuuronderwijs Anders' vindt u een overzicht van alle resultaten.