expertscore 100x100De GroenGelinkt Expertscore geeft een beoordeling van de kwaliteit van leermaterialen op het gebied van natuur- en duurzaamheid. De GroenGelinkt Expertscore is een compacte set van kwaliteitsindicatoren inclusief weging, passend bij de huidige onderwijspraktijk. De kwaliteitsindicatoren vind je in de handleiding. 

Aan de hand van deze indicatoren bepaalt een onafhankelijke deskundige op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie (NME) of het product op een goede didactische leest geschoeid is. Voor leerkrachten maakt de GroenGelinkt Expertscore het eenvoudig om leermaterialen op basis van kwaliteit te selecteren. Voor collega NME-organisaties geeft de GroenGelinkt Expertscore inzage in de mogelijkheden voor het overnemen van het leermateriaal en/of het aanpassen aan de lokale situatie.

Download de aanvraagprocedure en vraag de GroenGelinkt Expertscore gelijk aan. Per aanvraag heb je ongeveer 20 minuten nodig om de benodigde informatie in te voeren via 'Mijn GroenGelinkt'. 

Waar zie je de Expertscore?

Het resultaat van de screening, de GroenGelinkt Expertscore op een schaal van 1-5 sterren, wordt in GroenGelinkt gelijk bij het gescreende leermateriaal getoond. Zoekresultaten in GroenGelinkt kunnen gefilterd worden op basis van het aantal toegekende sterren: de leermaterialen met de hoogst waardering worden bovenaan de lijst met zoekresultaten getoond.

Daarnaast worden er twee rapportages over het gescreende leermateriaal aangemaakt. Eén gericht op docenten en één gericht op NME-organisaties ten behoeve van overname. Deze rapportages zijn openbaar en worden ook bij het desbetreffende leermateriaal in GroenGelinkt getoond.

Zelfscreening via de GroenGelinkt-applicatie

Het tot stand komen van de GroenGelinkt Expertscore vindt plaats via de screeningsapplicatie die is ingebouwd in de GroenGelinkt-invoeromgeving. Via deze applicatie vul je al veel gegevens in. Dit maakt zelfscreening mogelijk voordat de Expertscore wordt aangevraagd.

Alle voordelen van GroenGelinkt Expertscore op een rij

 • Zelf screenen voorafgaand aan aanvraag Expertscore. Je weet waar je ongeveer op uitkomt. Biedt hulp om beter en gerichter lesmateriaal te ontwikkelen.
 • Snelle onafhankelijke screening met een betrouwbaar resultaat, up-to-date openbare rapportages.
  Expertscore wordt getoond bij zoekresultaten in GroenGelinkt, maar ook in Wikiwijs. Voor docenten is het makkelijker te zoeken op kwaliteit. 
 • Betere zichtbaarheid van kwaliteitsproducten kan leiden tot meer afname en omzet. NME-aanbieders kunnen zich individueel profileren op kwaliteit, maar is ook goed voor het imago van de NME-sector als geheel.
 • GroenGelinkt helpt leermaterialen beter te verspreiden en helpt om niches/witte vlekken in het totale aanbod te identificeren doordat het ook als een kennis- en informatiesysteem voor NME-aanbieders fungeert. De Expertscore rapportage specifiek gericht op NME-organisaties maakt overname en hergebruik van producten/halffabrikaten makkelijker.

Kosten

De GroenGelinkt Expertscore voor 1 leermateriaal, inclusief tonen score en de twee rapportages in GroenGelinkt, kost € 125 excl. btw (per 1 januari 2016 € 150 excl. btw). De maximale omvang van het leermateriaal is als volgt: 30 pagina’s à 500 woorden (15.000 woorden maximaal), 5 lessen, 3 jaargroepen. Bij grotere omvang worden extra kosten in rekening gebracht:

 • tot 2x de maximum omvang: 2x screeningskosten
 • tot 3x de maximum omvang: 3x screeningskosten; etc.

Nadat je de aanvraag voor een GroenGelinkt Expertscore hebt ingediend en de screener is gestart met de screening wordt de factuur opgemaakt en verzonden.

Voorwaarden

 • De uitslag van de screening is acht jaar geldig. Daarna vervalt de score en de rapportages; deze worden niet meer getoond in GroenGelinkt.
 • Alleen lesmateriaal (zowel fysiek als digitaal) komt voor screening in aanmerking. Activiteiten, zoals buitenlessen en excursies, kunnen niet met de GroenGelinkt Expertscore gescreend worden.
 • Vanaf het moment dat je een screening aanvraagt ga je de overeenkomst aan. De screener gaat vanaf dat moment kosten maken om jouw materiaal te screenen. Daarom geldt het moment van aanvragen van de screening als moment waarop je de betalingsverplichting aangaat. 
 • Indien je aanvullend advies wenst van de screener, dan kun je daar een separate aanvraag voor doen. Dan wordt een aparte overeenkomst tussen jouw organisatie en de screener opgesteld. Aanvullend advies door de screener vormt in geen geval onderdeel van het reguliere screeningstraject. 
 • Bezoek van de screener aan jouw locatie is geen onderdeel van het screeningstraject. Indien je toch wenst dat de screener langskomt, kun je hiervoor een separate, aanvullende, prijsafspraak met de screener maken.
 • De screener verstrekt de Expertscore in principe binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag en van het eventueel benodigd fysiek materiaal. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld incompleet of teveel materiaal, geen reactie aanbieder, ziekte screener, enz.) kan de screening langer duren.
 • Indien het materiaal slecht scoort op de Expertscore tracht de screener, vóór publicatie van de score en de rapportages in GroenGelinkt, contact te zoeken met de aanbieder om wenselijkheid van publicatie te bespreken. (Gepubliceerde scores en rapportages kunnen overigens ook achteraf worden verwijderd).
 • Over de Expertscore-uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Kwaliteitsmeter NME

De GroenGelinkt Expertscore is de opvolger van de Kwaliteitsmeter NME, die begin deze eeuw door Gelderse NME-centra is ontwikkeld en door IVN in 2006 landelijk beschikbaar is gemaakt. De GroenGelinkt Expertscore is een vernieuwde, meer compacte set van kwaliteitsindicatoren inclusief weging, passend bij de huidige onderwijspraktijk. Zo is er meer aandacht voor digitaal leermateriaal en het gebruiksgemak in de klas.

Het tot stand komen van de GroenGelinkt Expertscore vindt op vergelijkbare wijze plaats als via Kwaliteitsmeter NME, met dit verschil dat de screeningsapplicatie is ingebouwd in de GroenGelinkt-invoeromgeving. Dit maakt zelfscreenen mogelijk. De GroenGelinkt Expertscore biedt openbare rapportages in tegenstelling tot de besloten database voor leden die behoorde bij de Kwaliteitsmeter NME. Je kunt geen lid worden van de GroenGelinkt Expertscore. Elke organisatie die gebruik maakt van GroenGelinkt kan tegen kostprijs leermateriaal laten screenen.