familieGroenGelinkt werkt op dit moment aan een uitbreiding van het systeem met aanbod en zoekmogelijkheden voor de 'burger'. Het betreft dan bijvoorbeeld activiteiten voor (groot)ouders die een educatieve activiteit in het groen willen doen met hun (klein)kinderen. Deze uitbreiding vindt plaats mede op verzoek van diverse NME-aanbieders in GroenGelinkt.

De uitwerking van de zoekmogelijkheden voor de burger is momenteel in volle gang en zal waarschijnlijk in juni beschikbaar komen. Het is een uitbreiding van de huidige zoekschermen met aanbod voor Kinderopvang, Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De GroenGelinkt versie voor de 'burger' wordt gebaseerd op de bestaande zoekschermen, en zal daar dus veel overeenkomsten mee hebben. De versie voor de 'burger' zal echter uitsluitend aanbod bevatten die voor deze doelgroep bestemd is en niet reeds voor het onderwijs vindbaar is gemaakt.

Meer nieuws volgt zodra de planning van lifegang van de uitbreiding definitief is.