jongeren 100x100Netwerk voor Duurzaam VO gestart – Help mee!

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, heeft een 40-tal VO-scholen en duurzaamheidsorganisaties het landelijk convenant Netwerk Duurzaam Voortgezet Onderwijs getekend.

Zij zijn hiermee een verbintenis aangegaan om duurzaamheid binnen en buiten de scholen vorm te geven. Met duurzaam onderwijs bedoelen zij meer dan zonnepanelen en afvalscheiding, het gaat ook over betekenisvol leren en hoe je leerlingen kunt laten werken aan hun eigen visie op de wereld. Het VO kent veel initiatieven voor duurzamer onderwijs en dit netwerk wil landelijk de samenhang en samenwerking versterken door slim te verbinden en uit te gaan van de vraag van scholen.

De hoop is dat nog vele VO-scholen zich zullen aansluiten en zo ook het duurzaam onderwijs op hun school versterken.

Directe kansen voor aanbieders

Op de bijeenkomst waren de schoolleidingen en hun leerlingen, docenten en conciërges aanwezig. Zij willen op hun scholen met kleine stapjes en successen ‘energie ontketenen’.

Maar hoe doe je dat als school? Waar begin je? Hoe krijg je de leerlingen zover dat zij zich interesseren voor duurzame initiatieven? Vragen die al snel naar voren kwamen in de gespreksrondes. En vragen waar aanbieders van duurzaamheidseducatie (zoals bijvoorbeeld een NME-centrum) direct op in kunnen springen.

Want de VO-scholen willen graag duurzamer, maar weten veelal niet hoe ze dat aan moeten pakken en wat er al aan materiaal op de plank ligt. GroenGelinkt is een handig hulpmiddel voor VO-scholen om lesmateriaal en activiteiten te vinden. Belangrijk bij het aanbod blijkt dat het niet te veel extra tijd mag kosten, het moet gemakkelijk in te passen zijn in een les of een bepaalde lesstof vervangen.

Help VO-scholen met het verduurzamen van het onderwijs 

  • Heb je nog interessante lesmaterialen of projecten die niet in GroenGelinkt staan? Voer je aanbod nu in zodat de scholen uit het Netwerk daar gebruik van kunnen maken.
  • Wil je contact leggen met het Netwerk Duurzaam VO of meedoen met de Sustainable Chain Gang, zoals de acties van het netwerk ook wel worden genoemd? Hiervoor kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van Agentschap NL. 
  • Je kunt natuurlijk ook direct een VO-school in jouw regio benaderen om het gesprek aan te gaan: wat willen zij en wat kun jij hen bieden?