nieuwe wildernisDe natuurfilm De Nieuwe Wildernis heeft in de afgelopen acht weken 600.000 bezoekers getrokken. De Nieuwe Wildernis laat vier seizoenen van de Oostvaardersplassen zien.  Podium ontwikkelde samen met de makers bijpassend lesmateriaal voor groep 6, 7 en 8. In zeer korte tijd zijn er ruim 2500 lessen gedownload.

Er is voor de film ruim 300 uur aan beelden geschoten. Dit materiaal heeft als basis gediend voor de digitale lessen. De Nieuwe Wildernis in de klas past naadloos in het basisschoolcurriculum. Het laat basisschoolleerlingen een ongeziene kant van de Nederlandse natuur zien en stimuleert hen zelf de natuur in te gaan.

Na inloggen op www.denieuwewildernis.nl/indeklas kunnen docenten het lesmateriaal downloaden en de zoekschermen van GroenGelinkt gebruiken om een natuurexcursie bij hen in de buurt vinden. Via GroenGelinkt zijn in heel Nederland inmiddels 137 natuurexcursies voor leerlingen groep 6,7 en 8 te vinden. Voor gebruikers van GroenGelinkt is deze samenwerking een mooie kans om mee te liften op de toegenomen belangstelling voor natuur die deze film teweeg brengt.