dierenwelzijnslessenVoor basisscholen zijn nu dierenwelzijnslessen beschikbaar, waarbij op een objectieve manier les wordt gegeven over een aantal productiedieren. De lessen hebben een duidelijke leeropbrengst en leiden tot een positievere houding ten opzichte van dieren en dierenwelzijn.

Online lesmateriaal en webquests

In samenwerking met de Dierenbescherming, Fontys Pabo Den Bosch, Steunpunt Smaaklessen, ZLTO, OVC Educatieve dienstverlening en verschillende basisscholen heeft de HAS Hogeschool het lespakket dierenwelzijnslessen samengesteld. Het lesmateriaal over voedselproducerende dieren is online beschikbaar via een website. Daarnaast zijn er webquests toegevoegd; activerende en interactieve lesvormen welke onderzoeksgerichte opdrachten bevatten.

GroenGelinkt Expertscore

Het lesmateriaal is gescreend door een onafhankelijke expert en heeft drie van de vijf sterren van de GroenGelinkt Expertscore ontvangen. Ook zijn er leskisten ontwikkeld ter ondersteuning van de dierenwelzijnslessen. Deze twintig leskisten zijn op verschillende locaties, waaronder diverse NME steunpunten, ondergebracht.

Duidelijk effect

De effecten van de dierenwelzijnslessen op basisschoolleerlingen zijn op een aantal basisscholen onderzocht door studenten van HAS Hogeschool. In totaal hebben vier scholen meegewerkt aan de laatste pilot, en hebben 20 groepen de dierenlessen gebruikt. Uit het onderzoek bleek een duidelijke leeropbrengst bij de leerlingen. Aan de hand van de kennis die is opgedaan tijdens de lessen hebben de kinderen hun houding positief kunnen veranderen ten opzichte van dieren en dierenwelzijn. De kinderen zijn bewuster geworden van de verschillende behoeften van dieren en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er aan deze behoeften wordt voldaan.

Bron: GroenKennisnet