GroenGelinkt paardebloem 100x100GroenGelinkt is in 2013 weer flink gegroeid! GroenGelinkt bedankt alle ambassadeurs, partners en abonnees die dit mooie resultaat mogelijk hebben gemaakt. Samen inspireren we jong en oud om te genieten van de natuur en aan de slag te gaan met duurzaamheid. 

Hieronder zie je het verleden en heden van de aantallen organisaties, locaties, activiteiten en leermiddelen in GroenGelinkt 

GroenGelinkt bomen feb 2014 2

Met deze groei wordt de meerwaarde voor iedereen groter! Hoe meer relevant aanbod gevonden kan worden via GroenGelinkt hoe interessanter het wordt om de zoekschermen of widgets te gebruiken voor het verrijken van:

  • doelgroepspecifieke sites (www.jaarvandegroenekinderopvang.nl, www.kennisnet.nl) 
  • lokale of regionale webportals (www.natuurgidsalkmaar.nl)
  • thematische websites (www.watereducatie.nl) 
Voor een docent, ouder of pedagogisch medewerker kinderopvang wordt het eenvoudiger om aanbod te vinden dat bij haar/zijn interesse past. Ook wanneer deze zoekt via google. 

70 websites GroenGelinkt

Inmiddels zijn er maar liefst 70 websites die een zoekscherm of widget van GroenGelinkt gebruiken en daar komen maandelijks nieuwe websites bij. Recente aanwinsten zijn: 
 
  • DuurzaamDoor is een kennisprogramma met als doel de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. GroenGelinkt wordt mede mogelijk gemaakt door DuurzaamDoor.
  • Blog Kommeenaarbuitenallemaal van BiologiePlusSchool trainer en Natuurwijzer Chantal. 
  • Groen Dichterbij stimuleert mensen om als buurt, straat of wijk gezamenlijk  aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van de omgeving. 
  • De Groene Giraf is een stimuleringsprijs voor meer duurzaamheid en duurzame ontwikkeling, bedoelt voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en kinderopvangorganisaties in Nederland.
  • EduGIS is een website die is bedoeld om middelbare scholieren kennis te laten maken met geografische informatiesystemen. 
  • C-Fordt is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en bevindt zich in Maarssen.

Meer zoekvragen verwerkt in 2013

Hoe meer websites de zoektechnologie van GroenGelinkt gebruiken des te groter wordt de zichtbaarheid van natuur- en duurzaamheidseducatie in het algemeen, maar ook voor de individuele organisatie in GroenGelinkt.
 
Dagelijks wordt er ongeveer 180 keer gezocht met behulp van GroenGelinkt, of ca. 5400 keer per maand. In het voorjaar (maart, april, mei) en najaar (sept, oktober, november) wordt meer gezocht dan in de zomermaanden.
 
In het najaar van 2013 zijn er maar liefst twee keer zoveel zoekvragen verwerkt t.o.v. dezelfde periode in 2012.