edugiskaartEduGIS is een website die is bedoeld om middelbare scholieren kennis te laten maken met geografische informatiesystemen (GIS). Op EduGIS kan je uitleg vinden over de diverse aspecten van deze tak van de informatietechnologie en je kan GIS in de praktijk meemaken door één of meer lesmodules te doen. Zo kunnen leerlingen onderzoek doen naar de gevolgen van klimaatverandering op gletsjers, ijskappen en zee-ijs met behulp van satellietbeelden, hoogtemodellen, kaarten en foto's. 

EduGIS is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die kaartmateriaal en data ter beschikking stellen aan het onderwijs zoals het Kadaster, Geonovum, Geodan, Vrije Universiteit Amsterdam, Alterra. 

GroenGelinkt en EduGIS gaan samenwerken door data te delen. Binnenkort zullen alle activiteiten van organisaties in GroenGelinkt te vinden zijn op de kaarten in EduGIS. Het aanbod in GroenGelinkt wordt verrijkt met de leermaterialen en lesmodules van EduGIS waardoor deze breder vindbaar worden gemaakt op websites die de GroenGelinkt zoekschermen voor het onderwijs gebruiken zoals de Kennisnet themasite Duurzame school en websites van NME-organisaties.   

Nu al kunnen bezoekers van de website www.edugis.nl zoeken via de widget van GroenGelinkt op de homepage.