groenekinderopvang 100x100Ter afsluiting van ‘2014: Jaar van de groene Kinderopvang’, roepen wij op tot voortdurende en structurele aandacht in de kinderopvang voor natuurbeleving en vrij buitenspel in een natuurrijke omgeving. Steun deze oproep van de partners van het Jaar van de Groene Kinderopvang en zet je naam onder het manifest.

Ik teken ook!

Natuur is belangrijk voor alle kinderen. Natuurbeleving en vrij buitenspel in een natuurrijke omgeving is goed voor het welzijn van kinderen.

Wie op jonge leeftijd in contact is met de natuur, zal er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een  duurzamere leefstijl en gezonder voedingspatroon. Natuurbeleving kan dus bijdragen aan oplossingen voor duurzaamheids- en milieuproblemen. De kinderen van nu zijn immers de beslissers van de toekomst.

Vanuit onze expertise, en waar mogelijk gezamenlijk, verklaren wij zorg te dragen voor:

  • Het vergroten van de bewustwording van de waarde van natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en de kansen die hiervoor aanwezig zijn in de kinderopvang,
  • Het voeden van de politieke en beleidsmatige discussie over het belang van groene kinderopvang,
  • Het inspireren en ondersteunen van de kinderopvang bij het verankeren van natuurbeleving in hun pedagogisch beleid en handelen.

Daarvoor roepen wij de volgende partijen op tot actie:

  • POLITIEK EN BELEID,
  • KINDEROPVANG,
  • GGD (INSPECTIE),
  • OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH MEDEWERKERS,
  • NME SECTOR, KINDERBOERDERIJEN EN NATUURORGANISATIES,
  • OUDERS.
[klik hier] voor de uitgebreide versie van ons manifest.

Dit manifest is opgesteld door de volgende partners van het Jaar van de Groene Kinderopvang:

Stichting Groen Cement, Vakblad Kinderopvang, ANMEC, Kind van Nature-Veldwerk Nederland, IVN Scharrelkids, Stichting Springzaad, GroenGelinkt, Vogelbescherming Nederland, De Groene Giraf, Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland en Diereninfo-Kinderboerderijen Actief.