unesco 1Vandaag is alweer de laatste dag van de UNESCO Conferentie Leren voor Duurzame Ontwikkeling. In korte tijd spreek je zoveel mensen van evenveel inspirerende initiatieven uit de hele wereld. Hoewel de context per land enorm verschilt, zijn er veel overeenkomsten in aanpak te zien bij de bestcases die worden gepresenteerd.

Succesfactoren leren voor duurzame ontwikkeling

Meerdere stakeholders betrekken, vraaggericht werken, co-creatie, aandacht voor de opleiding en bijscholing van docenten en begeleiders van educatie. Een actieve en stimulerende rol van de overheid. Ecologie verbinden met thema’s die voor mensen wezenlijk van belang zijn zoals voldoende inkomen, veiligheid, sociale cohesie, kwaliteit van onderwijs & kinderopvang en gezondheid.  

Veel belangstelling GroenGelinkt

Ook GroenGelinkt kon op veel belangstelling rekenen en niet alleen vanwege de pepermuntjes en de fair trade stroopwafels die we uitdeelden. Het creëren van overzicht in allerlei initiatieven en leermiddelen, kennisdeling over goede concepten en methoden tussen organisaties, kwaliteitsbeoordelingen sprak velen aan en men vond het jammer dat GroenGelinkt alleen in het Nederlands beschikbaar is. Maar wat niet is kan natuurlijk komen!

Acties voor de toekomst

Aan het eind van de conferentie vond de lancering van een Global Action Programme plaats. Het plan moet leiden tot de opschaling van leren voor duurzame ontwikkeling. Landen en organisaties worden opgeroepen om hier concreet aan bij te dragen. Inmiddels zijn er meer dan 360 toezeggingen gedaan uit 80 landen. Ook Nederlandse organisaties kunnen bijdragen. Als GroenGelinkt willen we ons in ieder geval inzetten om onze methodiek voor de Expertscore te delen met andere landen.

Verder blijft onze ambitie ook voor de komende 5 jaar om docenten, medewerkers kinderopvang, ouders, vrijwilligers etc. de beste zoekervaring te bieden zodat zij een goede keus kunnen maken die past bij hun wensen. Dit doen we in samenwerking met partners die onze zoektools gebruiken, de infrastructuur ondersteunen en de aangesloten organisaties die hun aanbod toevoegen aan GroenGelinkt.

Sayōnara, tot ziens in Nederland!

Linda blogt op persoonlijke titel.