nmerivierenland logo onderdeelIn het Rivierengebied zijn vier natuur- en milieueducatie (NME) centra. Via de website www.nmerivierenland.nl ondersteunen zij de basisscholen bij praktisch natuuronderwijs en organiseren activiteiten voor kinderen met hun begeleiders.

Activiteiten en leermiddelen voor scholen werden al via GroenGelinkt overzichtelijk gepresenteerd op de website. Nu zijn daar ook activiteiten voor burgers aan toegevoegd. Wederom gebruikmakend van de GroenGelinkt zoektechnologie.

GroenGelinkt biedt advies bij integratie, testen van de oplevering en ondersteuning bij de invoer van activiteiten. De vier NME centra in rivierenland maken daarbij gebruik van de koppeling met de Digitale NMEgids. 

Ook GroenGelinkt op jouw website? Hier vind je meer informatie. 

Foto: Stefanie Janssen; Invoertraining GroenGelinkt voor de NME centra in Rivierenland

GG nme riveirenland invoer241115