Wij samen voor elkaar Op 10 mei 2016 start de landelijke campagne ‘Wij Samen voor Elkaar’ op initiatief van MaatschapWij. De website Wijsamenvoorelkaar wordt gelanceerd, een portaal om de vele bestaande maatschappelijke initiatieven die er in Nederland zijn, beter zichtbaar en vindbaar te maken en waar mogelijk te versterken. Ook het aanbod uit GroenGelinkt is via deze nieuwe website vindbaar.

Verbinden, zichtbaar maken en inspireren

Zichtbaarheid en verbinding van goede initiatieven kan andere mensen en organisaties inspireren. Het is dan ook de bedoeling dat de website ervoor gaat zorgen dat bestaande activiteiten meer deelnemers krijgen, dat nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en mensen worden geïnspireerd om maatschappelijke activiteiten te ontplooien.

MaatschapWij

Wijsamenvoorelkaar.nl is een initiatief van MaatschapWij; een open samenwerkingsverband van een groeiende groep mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een maatschappij waarin we meer voor elkaar over hebben en samenwerken. Het doel van MaatschapWij is het inspireren van de overtuiging bij alle Nederlanders dat ‘rekening houden met iemand anders’, ‘iets voor iemand anders doen’, ‘zelf initiatief nemen’ en ‘samenwerken’ centrale voorwaarden zijn voor een goed functionerende ‘samen leving’. Dit wordt bereikt door te inspireren, te faciliteren en te vieren. Wij Samen voor Elkaar!

Kijk op www.wijsamenvoorelkaar.nl en laat je inspireren met prachtige initiatieven en verhalen van initiatiefnemers.