foto historisch nmeberaad 20161110 300x300pxDuurzaamDoor heeft het bouwen van een kennisinfrastructuur van leerprocessen op het gebied natuur, milieu en duurzaamheideducatie van begin af aan serieus genomen. Zij kon daarbij verder bouwen op de resultaten en inzichten van voorgaande overheidsprogramma’s, zoals Natuur- en Milieueducatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en voorgangers daarvan. 

Met de afronding van deze DuurzaamDoor-periode ontstond de behoefte om na  te denken over de geschiedschrijving van NME: welke kennis laten wij achter voor onze doelgroepen en hoe/waar zijn die te vinden, ook wanneer er straks niet meteen een overheidsprogramma voor is. Onder leiding van Chris Maas Geesteranus (oud LNV’er), Lydia Haafkens (IVN en diverse andere NME-organisaties) en Linda IJmker (manager GroenGelinkt) werd een traject uitgezet om antwoord te kunnen geven op deze vragen.
 
Op 10 november jl. kwam een groep betrokkenen (oud en jong) voor de 3e en laatste keer bij elkaar om de inzichten te delen en vervolgstappen in beeld te brengen. De locatie, het NME-centrum Ter Kleef in Haarlem, waar oude NME steeds meer verweven wordt met nieuwe bedrijvigheid, bracht goede energie bij ons los. Onderscheid werd aangebracht tussen enerzijds het veilig stellen van waardevolle materialen (digitaliseren, beheer) en anderzijds het benutten van materiaal (kenniscirculatie) voor toekomstige toepassingen.
 
Duidelijk werd dat voor de fysieke (digitale) opslag het best aangesloten kan worden bij de werkwijze en infrastructuur die de bibliotheek van Wageningen Universiteit daarvoor heeft. Voordeel daarbij is dat ook GroenGelinkt, de webtool voor het vinden van educatieve lessen, activiteiten en locaties, daar al op aangesloten is. Om kenniscirculatie te verbeteren werd geopperd om vooral gebruik te maken van de kennis die bij velen zit (‘wisdom of the crowds’), en te starten met een ‘wiki’ Natuur- en Milieueducatie op Wikipedia. Daarbij kunnen dan links aangebracht worden naar publicaties in digitale WUR-bibliotheek. Belangrijk is om daarbij te starten met een goede kapstok waaraan kennis/informatie opgehangen kan worden. De geschiedschrijving van IVN (door Kees van Wissen) biedt daartoe een mooie start. Ook aankomende dissertaties van Kees Both en van Roel van Raaij/Hans Nuiver zullen waardevolle informatie opleveren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!