Een duurzame toekomst begint met duurzaam onderwijs. Daarom riep de Coöperatie Leren voor Morgen docenten op hun verhalen te verteRik Kuiper Duurzame Docent 2018llen. Door duurzame verhalen te delen, inspireren docenten elkaar.

Ruim 150 docenten hebben hun duurzame onderwijsactiviteiten gedeeld. Op de website van Duurzame Docent tref je de inspirerende voorbeelden: een docent die met zijn klas een zonneboot bouwt, urban farming op school, koken met ‘afval’, een belevingstuin, het ontwerpen van een duurzaam huis door leerlingen of een daktuin op school met zonnepanelen en een weerstation.

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid zet de Coöperatie vier Duurzame Docenten extra in het zonnetje. Zij ontvangen een budget om te besteden aan duurzaam onderwijs op  school en als aanmoediging om te blijven doorgaan met duurzaam onderwijs. 

De Duurzame Docenten van 2018 zijn:

- Rik Kuiper, Daltonschool Neptunus, Amsterdam 
- Henk Veurink, De Groene Welle, Zwolle 
- Niko Roorda, Hoger Onderwijs
- Joost Koks, Helicon MBO, Velp 

Nieuwe verhalen van duurzame docenten voor 2019 blijven welkom op www.duurzamedocent.nl